Det har vært produsert takstein i Norge siden 1700-tallet, om ikke enda tidligere. Størrelser og fasong har variert betraktelig, men kan tradisjonelt deles i tre grupper: Enkelkrom, dobbelkrom og flat takstein.

  • Enkelkrom, ubehandlet rød er den klassiske taksteinen. Se bilde. Denne har blitt produsert stort sett ved alle norske teglverk helt opp til moderne tid.
  • Flat takstein ble populær fra slutten av 1800-tallet. Denne er enklere å legge og noe tettere enn tradisjonell enkelkrom takstein.
  • Dobbelkrom takstein, som i dag er spesielt populær som betongstein, har historisk sett vært svært sjelden i Norge. Dobbelkrum takstein har kun vært produsert en kort periode ved Marker teglverk på slutten av 1960-tallet. Det aller meste er importert fra Sverige.

Norsk taksteinproduksjon forsvinner etter 2. verdenskrig

Etter 2. verdenskrig lå norsk teglindustri nede. Man prioriterte modernisering av murstein, og takstein kom dermed i skyggen. I 1958 fantes det ikke et eneste tidsmessig produksjonsanlegg for takstein i Norge. I Bransjerådets beretning fra 1958 står det at "Taksteinproduksjonen ligger fortsatt nede. Det har vært fremlagt noen planer for økning i produksjonen, men ingen av dem er ført så langt at det kan ventes større endringer i den første tid fremover. Bransjerådet arbeider nå med å skaffe en oversikt over produksjonsforhold og planer om utvidelse av taksteinproduksjonen, og vil også se på muligheten for å få øket produksjonen ved igangsettelse av spesialverk."

Når det er sagt, så kan man likevel notere seg at enkelte verk fortsatte å produsere takstein til langt ut på 1960-tallet. Det gjelder bl.a. noen verk i Fredrikstad og Spikkestad teglverk.

Glasert vs. uglasert takstein 

Teknikken med glasert takstein er relativt gammel. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det eksperimentert med glasert takstein. Men det ble aldri populært, først og fremst på grunn av prisen. De få som anskaffet glasert takstein før 2. verdenskrig var rikfolk med staselige bygg. Enkelte offentlige bygg fikk også glasert takstein. Eldre glasert takstein har ofte krakkelering, dvs. små sprekker i glasuren. Det kan oppstå på grunn av forskjellig varmekoeffisient på teglet og glasuren, men disse påvirker ikke steinens holdbarhet og vil ikke være synlige fra bakken.