Det finnes enkelte støtteordninger for vedlikehold og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Bevaring av tegltak er en viktig side ved kulturminnevernet, og det anbefales å søke både hjelp og støtte til dette formålet. Listen nedenfor vil bli utvidet etterhvert.