Gjenbruk av gammel murstein er både et estetisk og miljømessig godt tiltak. Murstein som tidligere har vært brukt, har patina og bidrar til å skape rå og rustikke fasader, gulv og vegger. Historien og sjarmen bevares - og miljøgevinsten er betydelig: 2000 gamle murstein sparer miljøet for ett tonn CO2. (Kilde: Rådgivningsvirksomheden Niras, Danmark).

I Norge selger Bygg Smartere gammel murstein. Tilsvarende finnes i Danmark, der Gamle Mursten renser, sorterer og formidler gammel stein. På deres nettsider ser man at også større nybygg kan nyte godt av gammel murstein.

Enkelte er kanskje bekymret for å gjenbruke hundre år gammel murstein i en ny konstruksjon, men det er stort sett uproblematisk. Gammel renset stein kan være like god som ny. Har man gammel murstein liggende, er de derfor vel verdt å ta vare på for senere bruk. Som nevnt, så er miljøgevinsten stor. Gammel murstein er selvfølgelig også svært aktuelt i rehabilitering og restaurering av eldre bygg.

Det mest utfordrende er ofte å rense steinen for gammel puss og murfuger. Mye kan bankes, børstes og skylles bort. Ofte er det godt nok. Steinen trenger ikke være helt ren, så lenge rester av puss sitter godt og steinen er støvfri. Maskinell rensing, som man kan finne i Danmark, har vi dessverre ikke her i landet. Når det er sagt, så behandles og mures gammel teglstein på samme måte som ny.