Har du mose på taket? Ser taket skittent ut? Kan det vaskes? Hva med høytrykkspyling?

Det er ikke lett å vite hvordan taket skal vedlikeholdes. Men taket er husets femte fasade og trenger vedlikehold som alt annet. Vask og rens kan være en løsning. Men husk: Gammel teglstein har aldri vært helt ren i fargen, selv ikke da den var ny. Les mer om patina på gammel teglstein.

Nedenfor får du noen tips om hva du kan og bør gjøre hvis taket må vaskes eller renses. 

Vask er i utgangspunktet ikke nødvendig

Det første rådet er at vask i utgangspunktet ikke er nødvendig. Mose kan med fordel skrapes av, men man trenger ikke bruke mye energi på å fjerne gammel skitt og lav. Taksteinen er like god og holdbar selv om den ikke er helt ren. Gammel takstein vil uansett aldri bli helt "naturrød" slik moderne takstein kan være. Avhengig av formings- og brenningsmetodene som ble brukt, finnes gammel takstein i mange ulike nyanser og fargetoner.

Av og til kan man likevel ønske å vaske steinen. Det blir en individuell vurdering ut i fra steinens kvalitet og utseende. Da er det litt ulike metoder avhengig av om steinen ligger på taket eller er tatt ned.

Hvis steinen ligger på taket

Hvis steinen ligger på taket er det best å skrape av eventuell mose og skylle med hageslange fra toppen og ned. Bruk vanlig kost. Man kan vurdere å spraye på kjemikaler, mosefjerner etc. Klorin blandet med vann 1:4 er også anbefalt fordi den dreper alger og mose. Oppløft e.l. med takpapp må ha blandingsforhold 1:7 for å unngå for mye klorin på pappen.

Høytrykkspyler med lavt trykk kan være en løsning dersom taksteinen er tett med fals. Men unngå høytrykkspyler hvis du har enkelkrom takstein uten fals der vann og søle kan trenge inn under steinen. Det samme gjelder bruken av vanlig hageslange.

Ønsker du å redusere alge- og moseangrep på taket: Snakk med en blikkenslager og kjøp en rull kobbertråd eller -bånd. Bly og sink kan også brukes. Strekk tråden eller båndet langs mønet fra gavl til gavl og slik at den er i kontakt med taket. Når det regner vil en kjemisk prosess (korrosjon) føre til at mose og alger ikke så lett fester seg. Helt kvitt dem blir du ikke, men angrepet reduseres noe.

Hvis steinen er tatt ned fra taket

Hvis du først skal vaske steinen er det best å vaske en og en stein etter at de er tatt ned fra taket. Dette er en tidkrevende øvelse, men resultatet blir som regel bra. Du har da to muligheter:

Legg steinen pent utover på bakken, spray på med kraftvask e.l. Etter en stund kan du bruke høytrykkspyler med moderat kraft (maks 140 bar). Skitten vil prelle av. Men vær forsiktig. Gammel stein kan fort gå i stykker med slik behandling.

Det andre alternativet er å bruke stålbørste, drill med børste e.l. Dette er et mer omfattende arbeid, men trolig noe mer skånsom mot steinen. Se eksempel her

NB! Enkelte stein kan være belagt med tjære. Dette er nær sagt umulig å fjerne. Det anbefales at man bare børster steinen og lar tjærebelegget på.