Vi får ofte henvendelser om legging av lekter og sløyfer på gamle hus, og vil derfor å gi noen generelle råd her. Men husk at undertaket må holde høy kvalitet ved gjenbruk av eldre taktegl. Gammel takstein, spesielt enkelkrummet, er ikke 100 % tett. Bruk gjerne fagfolk til å legge undertaket, men sørg for å gi dem tett oppfølging. Dagens taktekkere har ikke nødvendigvis kompetanse på gjenbruk av taktegl.

Når det gjelder lekter og sløyfer, er det verdt å merke seg følgende:

Sløyfene ligger oppå takpappen, under lektene, fra raft til møne. De bør normalt ligger over taksperrene (dvs. den bærende konstruksjonen i taket), men på gamle hus kan avstanden mellom taksperrene tilsi at dette må fravikes. Det finnes også hus uten taksperrer. På eldre hus må man derfor gjøre en vurdering av hvor sløyfene best bør ligge. Ta utgangspunkt i taksperrene. Avstand mellom sperrene bør ikke overstige standardbredden på 60 cm.

Lektene monteres i takets lengderetning, altså oppå sløyfene, og danner feste for taksteinen.

Frem til 1930-tallet var det vanlig å ikke bruke sløyfer, men kun lekter. (Se bilde). Det gir noen utfordringer ved restaurering i dag. Bruker man dagens standard på sløyfer og lekter, vil taket fort bli 3-5 cm høyere enn opprinnelig. Dette kan høres lite ut, men vil kunne være godt synlig ved at man må bruke større beslag ved takrenner og nedløp. For å unngå dette anbefaler teglverk.no å bruke mindre dimensjoner enn dagens standard.

Moderne undertak er nemlig dimensjonert for å få god luftgjennomstrømning under tett betongstein og annen moderne taktekking. Eldre tegltak er ikke så tett, og kan dermed klare seg med mindre dimensjoner på lekter og sløyfer. Vet du størrelsen på de opprinnelige lektene, bruk gjerne det samme. Standard i dag er minimum 30 mm, men tidligere var det vanlig å bruke 23 mm. Fortsett gjerne med det.

Dagens sløyfer har en minimumshøyde på 23 mm. Men også her bør man bruke mindre dimensjoner, gjerne ned i 14-18 mm tykkelse, og i spesielle tilfeller helt ned i 9 mm. Dette må vurderes fra tak til tak, ut i fra bl.a. taksteinen som skal brukes, takhellingen, luftsirkulasjon, nærliggende vegetasjon etc.

Til å feste sløyfer og lekter bør man bruke spiker med korrosjonsbeskyttelse. Man bør unngå skruer. For det første fordi det opprinnelig ikke ble brukt skruer på eldre hus, men også fordi det kan gjøre det vanskeligere å ta av sløyfer/lekter neste gang taket må legges om (tenk 50-70 år frem i tid). 

Lekteavstand

Skal du legge om taket og gjenbruke steinen, husk å mål lekteavstanden før du fjerner gamle lekter! Det er uansett fornuftig å dokumentere alt man fjerner av materialer; lekteavstand, lektestørrelse, plassering av lekter etc. Ta bilder.

Hvis du har gammel stein, og ikke vet lekteavstanden, er det enkleste å måle seg frem på bakken. Legg 3-4 lekter på bakken og deretter legger du taksteinen på lektene. Legg gjerne et område på minst 1 m2, og du vil raskt finne korrekt lekteavstand. Gammel stein har ofte merker der de har overlappet etc.