I 1920 dro Edvard Stenersen (1891–1967) til Svedala for å studere teglfaget ved Sveriges Tegelmästareskola. Det var den eneste skolen i Norden som utdannet teglmestere, og omlag 40 nordmenn har vært elever ved skolen mellom 1904 og 1972.

BOKEN ER DESVERRE UTSOLGT!

Det var under sitt studieopphold i Sverige Stenersen skrev avhandlingen om Teglets historie.

Flere har prøvd å tilgjengeliggjøre den håndskrevne protokollen uten stort hell. Vanskelig håndskrift og mange ukjente uttrykk og navn fra teglverksdriften gjorde dette arbeidet krevende.

I 2018 transkriberte Svein Holmby fra Hellerud Historielag hele teksten, som nå er tilgjengelig for salg gjennom Teglverk.no.

Boken er et unikt stykke nordisk teglverkshistorie, og trolig den eneste norske hovedoppgaven som er bevart og transkribert fra skolens nesten 70 år lange historie.

Originalteksten kan lese på denne siden.